Home Tags Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng Làm Đẹp Uy Tín Việt Hàn 2021

Tag: Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng Làm Đẹp Uy Tín Việt Hàn 2021

Ngày 10/1/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á AIPA cùng với ông Nguyễn Ngọc Huy CEO tập đoàn Godiva và bà Nguyễn Như Ngọc nhà sáng lập thương hiệu Godiva chủ...
Ngày 10/1/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á AIPA cùng với ông Nguyễn Ngọc Huy CEO tập đoàn Godiva và bà Nguyễn Như Ngọc nhà sáng lập thương hiệu Godiva chủ...

Bài nổi bật